M01.JPG

 

0202 星期二雖然天空陰陰的

但是沒下雨氣溫也還 ok

跟二姐還有嗆嗆去爬十八尖山

接近中午時分

爬山的人群也不少

但比起假日算是好太多了

 

櫻花茶花都開了

走走停停嘻嘻哈哈

這樣的行程一點都不累

很適合我們這些老弱婦孺

 

M02.JPG

 

M03.JPG

 

M04.JPG

 

M05.JPG

 

M06.JPG

 

M07.JPG

 

M08.JPG

 

M09.JPG

 

M10.JPG

全站熱搜

hannah812 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()